ETANOL,E85,BIODIESEL,BIOPOWER
  Drivmedel
 

E 85 och Biodiesel  är detta framtiden 
som fordonsbränsle för oss i Sverige??

Denna sida hanlar om just det... bakgrund tillverkning och om Biodiesel
Som många kanske ställer sin förhoppning till kanske främst inom jordbruket.


Bild:salix

Passa också på att skaffa er en helt egen sökmotorsida som är helt Gratis kolla på
"Big Daddys" banner -det började ju förståss i USA och sprider sig runt på nätet
Bli bland dom första i Sverige...det kan ha sina fördelar...berätta för era vänner...


Egenskaper

Etanol är en brandfarlig, färglös, kemisk förening. Etanol är, precis som alla andra alkoholer, mer löslig i vatten än motsvarande kolväte. Anledningen till detta är att etanolen är polär, precis som vatten. Eftersom både vatten och etanol innehåller OH-grupper kan det uppstå starka vätebindningar mellan deras hydroxylgrupper.

Etanol förekommer oftast inte i högre koncentrationer än 96 %. Destillation till högre koncentration omöjligörs av att etanol vid denna koncentration bildar en azeotrop med vatten, det vill säga ångan som bildas består av 96 % etanol och 4 % vatten. För att framställa högre koncentrationer måste man ta bort vattnet på andra sätt, antingen genom torkmedel eller genom att tillsätta ett annat ämne som bildar en azeotrop med vatten vid lägre temperatur än etanol. När man destillerar av det tillsatta ämnet följer vattnet med. Eftersom etanol är hygroskopiskt måste vattenfri etanol förvaras lufttätt för att inte åter suga upp vatten från luften. Det krävs även speciella metoder för att föra över den vattenfria etanolen från lagringskärlet till reaktionskärlet utan att det ska ta upp vatten.

Enligt lika löser lika-regeln så är etanol ett bra lösningsmedel för andra polära ämnen (det kan till och med lösa vissa oorganiska salter). Men etanol kan även lösa ämnen som är "olösliga" i vatten. Det beror på att etanols kolkedja kan binda till andra organiska molekylers kolkedjor. Eftersom kolkedjedelen i etanol är opolär kan det alltså lösa opolära ämnen, som exempelvis kolväten.

I etanol uppmuntrar OH-gruppen till löslighet i vatten, och kolkedjan motsätter sig det. Men eftersom kolkedjan är så pass kort så får ändå hydroxylgruppen övertaget. Detta är dock inte fallet med envärda alkoholer med 5 eller fler kolatomer i kedjan.

På grund av vätebindningarna har etanol en mycket högre kokpunkt än etan (i etan är ju vätebindningar ej möjliga). Etan är gas vid rumstemperatur, medan etanol är vätska. Etanols smältpunkt är –144 °C och dess kokpunkt 78 °C.

Dess pKa-värde är 15,9. Det är ett neutralt ämne, och har alltså ett pH på 7,0. Densiteten är 789 gram per liter. Brytningsindex vid rumstemperatur är 1,36.

Framställning

Etanol framställs främst genom två processer, hydrering av eten och fermentering av socker. Hydrering av eten är den primära framställningsmetoden av etanol inom industrin, medan fermentering huvudsakligen används för framställning av alkoholhaltiga drycker.

E85 är ett bränsle för personbilar som innehåller cirka 85 procent etanol och cirka 15 procent bensin. Förutom etanol och bensin kan detta bränsle även innehålla denatureringsmedel som exempelvis MTBE och/eller isobutanol. Bensinen i E85 är bland annat där för att bilarna ska klara kallstarter lättare. På vintern är det högre andel bensin i E85-blandningen. På vissa etanolbilar i Brasilien har man löst samma problem genom att bilarna har en separat tank med ett fåtal liter bensin som endast används vid start. Viss kritik har framförts mot inblandningen av bensin som anses onödig eftersom kallstartsproblemen går att lösa på bättre sätt, exempelvis genom användande av bränsleförvärmare. Trots att de flesta förekommande etanolfordon redan i dag skulle gå utmärkt att köra på ren etanol sommartid finns det inga tankställen som saluför det

Miljöpåverkan

Etanolen i E85 utvinns ur grödor som vete och sockerrör samt annan biomassa som energiskog och är därför en förnyelsebar energikälla. Det innebär att E85 i längden bidrar mindre med växthusgaser, och anses vara ett mer miljövänligt bränsle, än till exempel bensin och dieselolja. Av detta skäl är E85 i Sverige i dag delvis befriat från koldioxidskatt och energiskatt. Bensininnehållet beskattas däremot som vanlig bensin, med bland annat moms. Bilar som drivs med etanol har också skattefördelar som lägre förmånsbeskattning, kostnadsfri parkering i storstäder och befrielse från biltullar. Det finns inga speciella miljökrav eller avgasregler för bilar som drivs med E85 – de avgascertifieras som bensinbilar.

Den etanol som tillverkas av Agroetanol i Norrköping tillverkas av vete. Enligt Agroetanol är den producerade etanolens energiinnehåll sjuttio procent högre än den energi som tillverkningsprocessen förbrukar utöver innehållet i veteråvaran. Det går åt energi både för jäsning och destillation och för att tillverka konstgödsel och driva jordbruksmaskiner.

Etanolproduktion ur cellulosa har inte dessa nackdelar, och etanolproduktion från sockerrör i Brasilien anses ge nittio–hundra procent mer energi än vad man tillför produktionsprocessen. Värt att notera är att produktion av etanol är betydligt billigare än bensinproduktion i Brasilien och att den därstädes, helt utan subventioner, betingar ett lägre pris än bensin.

Energiinnehållet i bränslet är cirka 35 procent lägre, men bränsleförbrukning för en varm motor ökar bara med cirka 30 procent på grund av mindre värmeförluster och ett högre oktantal får etanolmotorn en högre verkningsgrad med etanol och dessutom lägre energiförbrukning.

Några fördelar E85 har jämfört med bensin och diesel är

  • minskade partikelutsläpp, eftersom etanol inte sotar,
  • minskade kväveoxid-utsläpp till följd av den lägre förbränningstemperaturen och
  • kraftigt minskade kolväteutsläpp eftersom de oförbrända resterna av en E85-driven bil till största delen består av etanol.

Etanol löser sig lätt i vatten, då den är svagt polärt och har så kort kolkedja. Detta medför att etanol som släpps ut i naturen löser sig snabbt i vatten och bryts ner av mikroorganismer utan negativa miljökonsekvenser.

Forskaren David Pimental vid Cornell University i USA redogör i en forskningsrapport att han kommit fram till att etanol gjord på majs i hans modell kräver 70 procent mer energi att producera än den energi som finns i etanolen. Hans påstående har kritiserats av Alexander Farrell, Daniel Kammen med flera från University of California i Berkeley, vilka i sin modell pekar på att man även måste ta hänsyn till de biprodukter som skapas vid etanolframställning ur majs.  I samma rapport framgår att bensin däremot kräver mer energi att producera än man får ut.

Etanol i vanlig bensin

I stort sett all 95-oktanig bensin i Sverige innehåller fem procent etanol och det klarar de flesta bensinbilar utan problem. Många testar att köra med högre inblandning och moderna styrsystem kan klara av justerad bränslemängd à cirka 10-20 procent (om spridarna har denna kapacitet).

Att ställa om bränsletrycket utan att kontrollera resultatet via lambdasignalen, kan innebära en rad nackdelar liksom lösningar som enbart grundar sig på ett "uppskattat" merbränslebehov. Felaktig bränsleblandning kan ge såväl funktionsproblem som ogynnsamma emissioner (avgaser). För att ge korrekt bränsleblandning i alla varvtals och belastningsområden erfordras en optimering av motorns bränsle. På moderna bilar kan detta ske i motorns styrprogram eller med andra metoder.

BIO DIESEL

Biodiesel är benämningen på ett drivmedel tillverkat av transesterfierade vegetabiliska oljor och fetter. Biodiesel är biologiskt nedbrytbar och icke-giftig. Bränslet är dock frätande på gummi vilket gör det olämpligt att använda i äldre bilar. Efter 1995 bytte man gummiblandning i packningar och slangar och det är därför helt ofarligt att använda i de flesta moderna bilar. Kontrollera med din märkesverkstad innan du tankar B100 första gången.

Man kan använda i princip vilken typ av fett som helst för tillverkning av biodiesel. Man använder helt enkel den typ av olja som är billigast. I Sverige är raps vanligast medan man i USA oftast använder sojaolja eller majsolja. Även palmolja, senap och alger kan användas. Vidare kan man även använda animaliska fetter såsom ister och talg. En annan lämplig råvara är förbrukade fetter från gatukök som man kan komma över i princip gratis.

Biodiesel är en gulaktig vätska med flampunkten ~ 150 °C och därmed ganska svårantändbar

Tillverkning

Tillverkning i liten skala är relativt enkelt. Det krävs endast en stor tank, en pump och lite kemikalier. Genom att tillsätta metanol och lut startar man esterfieringen. Blandningen skall sedan stå över natten för att biodiesel och glycerin skall separeras. Därefter tvättar man ut de sista glycerin- och tvålresterna med vatten och efter filtrering och vattenseparering är bränslet färdigt för användning.

Det finns färdiga system att köpa för 20 000 kr och uppåt som kan tillverka ett hundratal liter per dag

RME.......

Rapsetylester

Rapsmetylester, förkortat RME, är ett bränsle som ersätter diesel, bland annat för bussar.

Framställning

RME tillverkas av rapsolja, metanol och kaliumhydroxid. RME minskar påverkan på växthuseffekten genom att nästan all koldioxid tas upp av rapsplantan.

Användningsområden

RME är ett bränsle avsett för dieselmotorer men kan även användas i villor med oljepannor. Bi- och restprodukter kan användas som foder, gödsel, asfaltering och vid produktion av smink

Länkar till intresanta ämnen....

vindkraft.zoomshare.com/Vindkraft

mustanggt500.page.tl/FordMustang

mercedesbenzamg.page.tl


rollsroyce.page.tl


fordson.zoomshare.comFordson-Traktorn


mferguson.zoomshare.comFERGUSON TRAKTOR


bolindermunktell.zoomshare.com BM -Svensk Traktorhistoriaguld.page.tl


karnkraft.page.tlindustri.page.tl


timring.page.tl


reservdel.zoomshare.com


ekonomi.zoomshare.com


minisagverk.kickme.to


lusthus.page.tl


jakttorn.reads.it


stihl.page.tl


bjorkved.page.tl

NordicStar-Ditt Websök

 
  Today, there have been 1 visitors (1 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free